42° პარალელი - ერდოღანის ახალი ეკონომიკური მოდელი (ეპიზოდი II)

ვაგრძელებთ სიუჟეტების სერიას ერდოღანის ახალ ეკონომიკურ მოდელზე. ერდოღანის მიმდინარე რეფორმების მიზანი დასაქმება და ეკონომიკური ზრდაა. ის თვლის, რომ სწორედ ეკონომიკურ ზრდას მოაქვს ვალუტისა და ფასების სტაბილურობა და არა პირიქით.

42° პარალელი