42° პარალელი - არჩევნები და ისტორია: განსხვავებული პერსპექტივა

რამ განაპირობა თანამედროვე ტიპის არჩევნების აღმოცენება? რაში მდგომარების მისი კრიზისი? რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს არჩევნებმა? ბაქარ ბერაკაშვილის სიუჟეტი

42° პარალელი