ტეგი: ეკონომიკა ანალიტიკა

ვიწრო ინტერესები საზოგადოებრივი სიკეთის წინააღმდეგ
როგორი არ უნდა იყოს პარტიების წინასაარჩევნო პროგრამა
სად მიდის საქართველოს ეკონომიკური ზრდიდან მიღებული სარგებელი
მცირე და არაეფექტური ბიუროკრატია
საქართველო-ევროკავშირი: თავისუფალი ვაჭრობის შედეგები
ეროვნული ბანკი მომხმარებელთა უფლებების დასაცავად
სახელმწიფო დანახარჯები საქართველოსა და ევროკავშირში
სახელმწიფო დანახარჯები საქართველოსა და ევროკავშირში
ბანკების მოგება მოსახლეობისა და ჯარიმების ხარჯზე იზრდება
სახელმწიფო შესყიდვების როლი განვითარების პოლიტიკაში
„აწარმოე საქართველოში“ - გაურკვეველი შედეგები
საქართველოს საინვესტიციო პოლიტიკა - რაც მეტი მით უკეთესი
კოოპერაციული მეურნეობების არამდგრადობა
კვლევა და განვითარება საქართველოში
ნარკოპოლიტიკის ფინანსები
საქართველოში შემოსავლების უთანასწორობა იზრდება
ადგილობრივი წარმოების მედიკამენტების საეჭვო ხარისხი და მაღალი ფასები