განხილული საჩივრები

2020 წლის მე-3 კვარტალი

2017 წლის იანვარი – 2017 წლის 3 ნოემბერი

სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ თვითრეგულირების ორგანოში 2017 წლის იანვრიდან 2017 წლის 3 ნოემბრის ჩათვლით, შემოვიდა ერთი საჩივარი, რომელიც არ დაკმაყოფილდა.
გენერალური დირექტორის გადაწყვეტილება თვითრეგულირების სააპელაციო ორგანოში/საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში არ გასაჩივრებულა.