ტეგი: სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

დაბადებასა და გარდაცვალებასთან, ასევე, აპოსტილთან დაკავშირებული სერვისების გაცემა განახლდა
აშშ-ის საელჩო ზურაბ სანიკიძეს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარედ დანიშნავს ულოცავს 
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ახალი თავმჯდომარე ჰყავს
საქართველოს მოქალაქეობის შენარჩუნების მიზნით სერვისების სააგენტოსთვის მიმართვის ვადა 2021 წლამდე იქნება
მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის დასადგენად სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ათასზე მეტმა მშობელმა მიმართა
იუსტიციის სახლში უძრავი ქონება 1326-მა მესაკუთრემ დააზღვია
პირადობის უფასო მოწმობები
გამოკითხვები ყალბი პირადობის მოწმობების შესაძლო დამზადების საქმეზე