საუკეთესო წიგნები - შოთა იათაშვილი - ვიქტორ პელევინის წიგნზე „GENERATION პ“
საუკეთესო წიგნები - შოთა იათაშვილი - ვიქტორ პელევინის წიგნზე „GENERATION პ“