#სახლისკენ - პროექტი „ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა“
#სახლისკენ - პროექტი „ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა“

პროექტი მიზნად ისახავს ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალების სრულფასოვან სოციალურ რეაბილიტაციასა და ინტეგრაციის ხელშეწყობას. სწორედ ამ მიზნის მისაღწევად მოეწყო თავშესაფარი, სადაც ბენეფიციარები უსაფრთხო გარემოსთან ერთად სარგებლობენ სარეაბილიტაციო-საინტეგრაციო პროგრამით, რომელიც მორგებულია ბენეფიციარებისა და მათზე დამოკიდებული არასრულწლოვანი პირების საჭიროებებზე. თემის დეტალებზე საუბრობენ გადაცემის სტუმრები – პროექტის „ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა“ ხელმძღვანელი ნატო გაგნიძე და ბენეფიციარი ნათია გიგილაშვილი.

  

დატოვე კომენტარი