რადიო ექსპრესი - ჩერნობილის ლოცვა
რადიო ექსპრესი - ჩერნობილის ლოცვა

გრიგოლ ფერაძე, იანუშ კორჩაკი, ფუკუსიმას, 11 სექტემბრის და ჩერნობილის გმირები;
სვეტლანა ალექსიევიჩის „ჩერნობილის ლოცვა – მთარგმნელთან, ნინო ბექიშვილთან ერთად.