რადიო ექსპრესი - მოგზაურობა უხილავ ქალაქებში
რადიო ექსპრესი - მოგზაურობა უხილავ ქალაქებში
  • ცნობილი საფეხბურთო დერბები;
  • „კავკასიური ცარცის წრე“, ბერტოლდ ბრეხტი და ფრიდრიხშტრასე;
  • საათების ცნობილი მომპარავი, თბილისელი მიხო ბაინდურაშვილი;
  • რატუშის მთავარი საათები – თბილისი, პრაღა, ვენეცია;
  • იტალო კალვინოს „უხილავი ქალაქები“ დარეჯან კიკოლიაშვილთან ერთად.