პიკის საათი - კრებული „ბარათაშვილი ინტერკულტურულ კონტექსტში“
პიკის საათი - კრებული „ბარათაშვილი ინტერკულტურულ კონტექსტში“

წიგნში თავი მოიყარეს იმ კვლევებმა, რომელიც ფრანგ მკითხველს ნიკოლოზ ბარათშვილს აცნობს, როგორც ევროპული განზომილების ავტორს.

სატელეფონო ჩართვა: ნანა გუნცაძე – წიგნის შემდგენელი და რედაქტორი, თსუ-ის პროფესორი.

სტუმარი: კოკა ბრეგაძე – ფილოლოგიის დოქტორი, თსუ-ის ასოცირებული პროფესორი.