ჩაი ორისთვის - ლაქები, როგორც პიროვნების ფსიქოდიაგნოსტიკის საშუალება
ჩაი ორისთვის - ლაქები, როგორც პიროვნების ფსიქოდიაგნოსტიკის საშუალება
  • ლიბერალი, ბანკირი, მწარე სიმართლის მთქმელი, ტოლერანტი „ექსპლუატატორი თავადი“;
  • ლაქები, როგორც პიროვნების ფსიქოდიაგნოსტიკის საშუალება;
  • თავგადასავლების მაძიებელი როკო, ზორო, შავი ტიტა და მათი ძმები;
  • კაცი, რომელმაც ყველაფერი შეცვალა – რელიგიაც, პოლიტიკაც, ეკონომიკაც, ადამიანიც კი.