ხუთ
თბილისი
პარ
შაბ
$
USD
3.3252
-0.002
EUR
3.9976
-0.013
RUB
0.044557
-0.036
£
GBP
4.6187
-0.027