სპექტაკლი „მაკნატუნა“ - დიდი თეატრიდან თანამედროვე ვარიაციებამდე 

ახალი დღე