სიმღერის ბავშვთა ანსამბლი „ჩიკო“ - „მზესთან ერთად ვიცინოთ“

ხელმღვანელი – ნინო ჩაჩავა.

ახალი დღე