საზოგადოება  და დამოკიდებულებები ქალთა საკითხების მიმართ - სტუმარი: გიორგი ურჩუხიშვილი - სოციოლოგი,  გენდერის მკვლევარი

დღის კოდი