„საქართველოს სინფონიეტა“ თბილისის „ბაროკო ფესტივალის“ ფარგლებში, იტალიური ბაროკოს კონცერტს გამართავს

ბარბარე დონჯაშვილის სიუჟეტი.

ახალი დღე