სახლები ეკომიგრანტი ოჯახებისთვის

დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ კიდევ 130 ოჯახს სახლს შეუსყიდის. ეკომიგრანტი ოჯახები სახლებს, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, საკუთარი სურვილის შესაბამისად შეარჩევენ. 2021 წელს, უსაფრთხო გარემოში 200-ზე მეტი ეკომიგრანტი ოჯახი განსახლდება.