საფინანსო სექტორის გამოწვევები

სესხის გამცემი სუბიექტებისთვის მორიგი რეგულაციების ამოქმედება იგეგმება.

ბიზნესპარტნიორი