საერთაშორისო ტრენინგები თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში

საერთაშორისო ტრენინგები თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში – სტუმრები: სტუმრები: ნატო გენგიური – ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი / თიკო ქათამაშვილი – პედაგოგი

დღის კოდი