საერთაშორისო კონფერენცია გერიატრიულ ენდოკრინოლოგიაში

ხანდაზმულთა ენდოკრინოლოგიური პრობლემები #LIVE

საკვერცხის დაავადებები #LIVE

ჰიპერტენზიის თვე #LIVE