რეფორმები ფინანსური ანგარიშგების სისტემაში და საინვესტიციო გარემოს განვითარება

სტუმრები: დავით მჭედლიძე – ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი; გიორგი თაბუაშვილი – ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტისა და ანგარიშგების რეფორმის მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის აღმასრულებელი თავმჯდომარე.

ბიზნესპარტნიორი

დატოვე კომენტარი