„რანინა“ - ფინალი! თამარ ედილაშვილი - „მზეო, ლილეო“

რანინა