“რანინა” - ტური I, ეპიზოდი I. თამარ ედილაშვილი - 12 წლის “ლალე”