რა როლი აკისრია ხმას თანამედროვე მუსიკაში და როგორია ამ ხმის თავისებურება - ხმა და მუსიკა - სტუმარი - ერეკლე გეწაძე - მუსიკოსი

დღის კოდი