ქიმია, XI კლასი - არომატული ნაერთები; ექსპერიმენტი: დისტილაცია #ტელესკოლა

ტელესკოლა

XI კლასი