ქიმია, XI კლასი - ნაჯერი ნახშირწყალბადები, ალკანები #ტელესკოლა

ექსპერიმენტი: ბუტანის აალება

ტელესკოლა

XI კლასი