ქიმია, XI კლასი - ალკენები #ტელესკოლა

ექსპერიმენტი: როგორ მივიღოთ პოლიმერი, კერძოდ პოლიამიდური ბოჭკო კაპრონი.

ტელესკოლა

XI კლასი