ქიმია, X კლასი - თემა: მეტალები, 11 ივნისი, 2020 #ტელესკოლა

ექსპერიმენტი: მეტალთა აქტიურობის შედარება

პირველი არხი | განათლება

X კლასი