ქიმია, VIII კლასი - ატომი, სუბატომური ნაწილაკები, ელექტრონული ფორმულები - 9 ივნისი, 2020 #ტელესკოლა

პირველი არხი | განათლება

VIII კლასი