პირველი დახმარება ეპილეფსიური გულყრის დროს

პირადი ექიმი