პირადი ექიმი - ვინ არის დღენაკლული? ასაკის მატება და დღენაკლულთა ჯანმრთელობა / დღენაკლულთა მოვლა / სამედიცინო სიახლე / კვებითი შუქნიშანი #LIVE

▶1-ლი ბლოკი: ვინ არის დღენაკლული?

▶ სტუმარი: შორენა ჭანკვეტაძე, ნეონატოლოგი

▶ მე-2 ბლოკი: ასაკის მატება და დღენაკლულთა ჯანმრთელობა

▶ სტუმარი: ლიკა ოტიაშვილი, ნეონატოლოგი, პედიატრი, მედიცინის დოქტორი

▶ მე-3 ბლოკი: დღენაკლულთა მოვლა

ჩართვა: ია დავითაია, ნეონატოლოგი, მედიცინის დოქტორი; ნინო სოლომონია, ნეონატოლოგი

▶ მე-4 ბლოკი: სამედიცინო სიახლე 

▶ მე-5 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი

პირადი ექიმი