პირადი ექიმი - ფილტვები, ბუხარი, თამბაქო და სხვა / ბავშვის ფილტვები, როგორც სამიზნე / სამედიცინო სიახლე / კვებითი შუქნიშანი #LIVE

▶ 1-ლი ბლოკი: ფილტვები, ბუხარი, თამბაქო და სხვა

▶ სტუმარი: თამაზ მაღლაკელიძე, პულმონოლოგი, პროფესორი;

▶ მე-2 ბლოკი: ბავშვის ფილტვები, როგორც სამიზნე

▶ სტუმარი: ივანე ჩხაიძე, პედიატრი, თსსუ პროფესორი;

▶ მე-3 ბლოკი: სამედიცინო სიახლე

▶ მე-4 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი