პირადი ექიმი - ნეირორეაბილიტაცია / ბავშვის ნერვული სისტემა და ოკუპაციური თერაპია #LIVE

1-ლი ბლოკი: ნეირორეაბილიტაცია;

სტუმარი: ანა ბედოშვილი – ბავშვთა ნევროლოგი, რეაბილიტოლოგი;

​მე-2 ბლოკი: ბავშვის ნერვული სისტემა და ოკუპაციური თერაპია;

სტუმარი: ნინო ჩანქსელიანი – ოკუპაციური თერაპევტი;

მე-3 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი.

პირადი ექიმი