პირადი ექიმი - ძალადობა ბავშვზე / ცხოვრება ძალადობის შემდეგ #LIVE

1-ლი ბლოკი: ძალადობა ბავშვზე;

მე-2 ბლოკი: ცხოვრება ძალადობის შემდეგ;

სტუმარი: ნატა მეფარიშვილი – ფსიქოლოგი, პროფესორი;

მე-3 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი.

პირადი ექიმი