პირადი ექიმი - რეტის სინდრომი / კომუნიკაცია და დამხმარე ტექნოლოგიები / მეტყველების თერაპია / რეაბილიტაცია ცერებრული დამბლისა და რეტის სინდრომის დროს #LIVE

1-ლი ბლოკი: რეტის სინდრომი;

სტუმარი: ირაკლი ნატროშვილი – ნევროლოგი, თსსუ პროფესორი;

მე-2 ბლოკი: კომუნიკაცია და დამხმარე ტექნოლოგიები;

სტუმარი: მარიამ გელაშვილი – დამხმარე ტექნოლოგიების სპეციალისტი;

მე-3 ბლოკი: მეტყველების თერაპია;

სტუმარი: სოფიო ნადირაძე – ენისა და მეტყველების თერაპევტი;

მე-4 ბლოკი: ჩართვა – რეაბილიტაცია ცერებრული დამბლისა და რეტის სინდრომის დროს;

ჩართვის სტუმარი: ნინო რუხაძე – ოკუპაციური თერაპევტი;

მე-5 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი.

პირადი ექიმი