პირადი ექიმი - ზურგის ტვინის დაზიანება და რეაბილიტაცია /LIVE

1-ლი ბლოკი: ზურგის ტვინის დაზიანება და რეაბილიტაცია;

სტუმრები: ირაკლი ნატროშვილი – ნევროლოგი, თსსუ პროფესორი; ეთერ იობაშვილი – ფიზიკური თერაპევტი; ქეთი ცხვედიაშვილი – ოკუპაციური თერაპევტი;

ჩართვის სტუმარი: სოფიკო შაგიძე – ნევროლოგი, რეაბილიტოლოგი.

მე-2 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი.

პირადი ექიმი