პირადი ექიმი - თვალი და უსინათლობის მიზეზები / შეზღუდული შესაძლებლობა და სამედიცინო სერვისი #LIVE

1-ლი ბლოკი: თვალი და უსინათლობის მიზეზები;

სტუმარი: ნინო კარანაძე – ოფთალმოლოგი, თსსუ-ს პროფესორი.

მე-2 ბლოკი: შეზღუდული შესაძლებლობა და სამედიცინო სერვისი;

სტუმარი: ნინო კიკნაძე – ოჯახის ექიმი, თსსუ-ს პროფესორი.

მე-3 ბლოკი: კვებითი შუქნიშანი.

პირადი ექიმი