პირადი ექიმი - შეზღუდული სმენა და ცხოვრების ხარისხი #LIVE

სტუმრები: მაია მეტონიძე – საქართველოს ყრუთა კავშირის ვიცეპრეზიდენტი; ამირან ბატატუნაშვილი – საქართველოს ყრუთა კავშირის პრეზიდენტი; ლეკე ჯაფოშვილი – სურდო თარჯიმანი.

პირადი ექიმი

დატოვე კომენტარი