პერსონაჟი, როგორც გმირი და როგორც სიმბოლო. როგორ იბადებიან პერსონაჟები, როგორ იქცევა პერსონა პერსონაჟად და პერსონაჟი - პერსონად- სტუმარი: ბელა წიფურია - ლიტერატურისმცოდნე

დღის კოდი