„მუსიკის 12 მოციქულის“ სტუმარია, რეჟისორი ნანა ჯორჯაძე

მუსიკის თორმეტი მოციქული