მიკროსაფინანსო სექტორი ცვლილებების მოლოდინში

ლომბარდებს მომხმარებლის მიერ დაგირავებული ნივთის ბანკში გადაგირავება აეკრძალებათ.

 

 

ბიზნესპარტნიორი