#მარტივილოგიკა თორნიკე ბიბიჩაძე და ლაშა ბიბიჩაძე / დავით ნიკოლაიშვილი და გიორგი ნიკოლაიშვილი / თათა კურტანიძე და გიორგი ყელბერაშვილი

მარტივი ლოგიკა