#მარტივილოგიკა მამუკა გიორგაძე და მარიამ გაგოშიძე / გვანცა დარძული და თათია დარძული / მარიამ ხონელიძე და სალომე ხონელიძე

მარტივი ლოგიკა