#მარტივილოგიკა გელა აშუღიანი და თეონა ზაზაშვილი / ნინი სუხიტაშვილი და ლევან ნონიაშვილი / ლიზი გრძელიშვილი და ქეთევან გოგინოვი

მარტივი ლოგიკა