#მარტივილოგიკა ერეკლე ვაჭარაძე და გიორგი ზოსიაშვილი / სოფო ბიწაძე და ლაშა გურასპაშვილი / ჯონი თანდაშვილი და რუსუდან ლალიაშვილი

მარტივი ლოგიკა

დატოვე კომენტარი