#მარტივილოგიკა ქრისტინე სვინტარიძე და ვლადიმერ ედიბერიძე / ანი ბეროშვილი და ლაშა მაჩიტიძე / თინათინ ივანიშვილი და დარეჯან ხაჩაშვილი

მარტივი ლოგიკა

დატოვე კომენტარი