#მარტივილოგიკა ელენე სიხარულიძე და ნათია გოროზია / დავით მუნჯიშვილი და თამარ მუნჯიშვილი / თაკო ეგოროვა და ნათია ჩართოლანი

„მარტივი ლოგიკის“ აპლიკაცია – ჩამოტვირთე ახალი ვერსია

მარტივი ლოგიკა