#მარტივილოგიკა ბექა ასლამაზიშვილი და დავით ყეინიშვილი / დონარა რუხაძე და ვახტანგ ბალავაძე / დავით მხეიძე და დავით კაპანაძე

„მარტივი ლოგიკის“ აპლიკაცია – ჩამოტვირთე ახალი ვერსია

მარტივი ლოგიკა