ხელოვნური ინტელექტის ეპოქა და საქართველო

სტუმარი: გიორგი ხიშტოვანი – PMC კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი.

ბიზნესპარტნიორი