ხანმოკლე XX საუკუნე - 1982
  • დრამატული მოვლენები პოლონეთში
  • ტარკოვსკის „ნოსტალგია“ – იტალიაში დაწყებული პროექტი
  • დავით ყიფიანი გამოსათხოვარი მატჩის გარეშე ტოვებს ფეხბურთს
  • ბრეჟნევის გარდაცვალებით სრულდება ე.წ. „ზასტოის ეპოქა“
  • ბრეჟნევის ხანის დასასრულის ეპიტაფია – ლეხ ვალენსა განთავისუფლებულია

ხანმოკლე XX საუკუნე